تبلیغات
hOt
سلامتی سری جدید

سلامتیه کسایی که آرامش دیگران

براشون مهم تر از برطرف کردن تنهایی خودشونه

و دلی رو برای خوش گذرانیشون به بازی نمی گیرن

------------------------------------------------------

سلامتیه اونایی که دهنشون پر حرفه

ولی اونقد مودب هستن که با دهن پر حرف نمی زنن

و فقط سکوت می کنن

------------------------------------------------------

به سلامتی آدمایی

که وقتی می فهمن چقدر دوسشون داری

بازم آدم می مونن

------------------------------------------------------

به سلامتی حرفایی

که بک اسپیس پاکشون می کنه

--------------------------- اس ام اس به سلامتی ---------------------------

سلامتی آدمای بی کینه که وقتی یکی رو دوست دارن

هرچقدرم اذیتشون کنه

هرچقدرم ناراحتشون کنه

باز یادشون می ره و دلشون براش تنگ می شه !

------------------------------------------------------

به سلامتی اونایی که هرچی سعی می کنی

که فقط برای یه لحظه بهشون فکر نکنی

فقط یه لحظه اما بازم نمی تونی

این یعنی عشق

پس به سلامتی هرچی عاشقه

------------------------------------------------------

آرزوی خیلی ها بودم اما اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم

به سلامتی قربانی های اعتماد

------------------------------------------------------

به سلامتی اونایی که خیلی تنهان

نه که نمی تونن با کسی باشن

فقط دلشون نمی خواد با هرکسی باشن

------------------------------------------------------

به سلامتی قلبی که شکست

اما لبه هاش تیز نشد !

------------------------------------------------------

به سلامتی مترسک که گفت :

وقتی نمی شود رفت

همین یک پا هم اضافیست