تبلیغات
hOt
این مطلب رو حتما بخونید
این مطلب در مورد ظهور امام زمان عج هست که امام صادق ع فرموده اند:

عبدالله سنان از حضرت صادق علیه السّلام حدیث مى كند كه آن حضرت فرمودند:

النداء من المحتوم و السفیانى من المحتوم و قتل النفس الزكیة من المحتوم و كف تطلع من السماء من

المحتوم و قال فزعة فى شهر رمضان توقظ النائم و تفزع الیقظان و تخرج الفتاة من خذرها. (188)

نداى آسمانى حتمى است ، خروج سفیانى حتمى است ، كشته شدن نفس زكیه حتمى است ، پیدا شدن
 
دستى در آسمان حتمى است و ترس و فزعى در ماه مبارك رمضان پیش ‍ مى آید كه افراد خوابیده

را بیدار كند، آنهایى كه بیدارند به فزع درآیند و دختران از پس پرده بیرون بیایند (البته از ترس ).