تبلیغات
hOt
بیا
خدایا عاشقم ، عاشق ترم کن

ز لیلی و ز مجنون برترم کن

ز لیلی و ز مجنون بدترم من

به پای عاشقی خاکسترم من .

                                                     بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

                                                                    که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

                                                    خدا گفته که من ، دور از تو باشم

                                                                   ز غم ، باریکتر از موی تو باشم

                                                    خدا داه به تو حُسنُ و جمالی

                                                                که من در حسرت روی تو باشمطبقه بندی: شعر،