تبلیغات
hOt
بنال ای دل

ستاره امشب ، کسی ندیده

مگر ستاره کجا رمیده

مه آرامیده ، رنگش پریده

ابر سیاه رو به سر کشیده

چشمای ابر سیاه پره آبه

می خواد بباره دلش خرابه

کو یک ستاره در آسمون

بختم سیاهه ، خودم می دونم

بنال ای نی بنال امشب به آوای جدایی

بگو به یار بی مهرم که دور از ما چرایی

رویم ای دل به دنیایی که رنگ غم ندیده

به دنیایی که رنگ حسرت و ماتم ندیده

 

 
طبقه بندی: شعر،