تبلیغات
hOt
بعد تو

بعد تویک گوشه خلوت می کنم

با در و دیوار صحبت می کنم

 

حاضری درخاطراتم لاجرم

روز و شب از تو حکایت می کند

 

در میان ازدحام خاطره

هرنفس احساس غربت می کند

 

لحظه های نیمه جانم راپر از

قطره های اشک حسرت می کند

 

نغمه شاد دلم خاموش شده

با نوای غم رفاقت می کنم

 

فوج دلگیر کلاغان را سرِ...

شاخه های کاج رویت می کتم

 

تاول قلبم ندارد مرهمی

پس به سوز دوری عادت می کند

 

شکوِه ای از تو ندارم نازنین

ازجدایی ها شکایت می کنم