تبلیغات
hOt
نوشته های دل تنهای خودم

        گفتم كه من عاشقتم گفتی خفه ...گفتم كه من دوست دارم گفتی خفه

                                       

                                         گفتم كه من دیوونتم گفتی خفه

                              

                                 گفتم كه تو زنم میشی .گفتی آره .گفتم خفه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

اون كه می گفت جونش به جونت بنده حالا داره به گر یه هات می خنده ..!

       اون كه می گفت بدون تو میمیره         

         دروغ می گفت دلش جنسه كو یر....!دروغ می گه تو گوش نده به حرفاش

                                        .نگو هنوز می خوا ی بمونی با هاش.  .

                    خیال نكن بدون اون میمیری ..بذار بره ..نباشه جون می گیری

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

   ببندم شال وقدک را  بنازم گردش چرخ و فلک را 

             بگردم اب دریاها سراسر بشویم هر دو دست بی نمک را


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

              بود درد مو و درمان از دوست  جدا هرگز نگردد جانم از دوست


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 ز دست دیده و دل هر دو فریاد  که هر چه دیده بیند دل کند یاد

 بسازم خنجری نیشش ز فولاد  زنم بر دیده تا دل گردد آزاد  


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
 این زندگی غم زده غیر از قفسی نیست  

 تنها نفسی هست ولی هم نفسی نیست

 این قدر نپرسید کجا رفت و کی امد  

  اشعار پراکنده من مال کسی نیست 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

دیگه از دست تو و ترانه هات خسته شدم

دیگه از شنیدن رنگ صدات خسته شدم

چه جوری بگم هنوز خیلی دوست دارم ولی

 

انگار از بیشتر از این بودن باهات خسته شدم

منی آه عمرم و زندگیم تو چشمای تو بود

باورت نمی شه آه از رنگ چشات خسته شدم

انقدر نگام آردی آه دیگه زد به سرم

از اون آتیش خوابیده تو نگات خسته شدم

تو به من می گی بی انصافم و حق داری بگی

با آدوم بهونه بنویسم برات خسته شدم

انقد آب و هوا واسم عروض آردی آه من

آخر از دست همون آب و هوات خسته شدم

گفتم این آار و نكن آردی و رفتی و ببین

دیدی آخر از تموم اون آارات خسته شدم

حرفات انگار دیگه روی دل من نمی شینه

انقدر عوض شدی آه من به جات خسته شدم

شب و روزات مث روز و شبای قدیم نبود

از دس تفاوت روز و شبات خسته شدم

دیگه فرقی نداره پیشت باشم یا نباشم

تو یه بی تفاوتی ، من از فضات خسته شدم

دوس داری بری ، برو ، دلت می خواد باشی بمون

من آه از تمام حرف و تصمیمات خسته شدم

انقدر صدام نكردی از خودم بدم میاد

از این اسم مریم و نگفتنات خسته شدم

یه روزی غریبه ای ، یه روز آشنا، من از

بازی زشت غریب آشنات خسته شدم

تو چی فكر آردی خیال آردی من عاشق می مونم

من از این فكرای غرق ادعات خسته شدم

واسه تو حتی دیگه شبا دعا نمی آنم

راستشو بخوای دیگه من از دعات خسته شدم

من شكایت تو رو به آی آنم ؟ برم آجا ؟

به جون خودت قسم نه ، به خدات خسته شدم

چه قدر ببخشمت من دیگه چیزی ندارم

به خدا از دس این همه خطات خسته شدم

روزی صد تا غم و غصه توی قلبم می ذاری

منم آدمم از این درد و بلات خسته شدم

انقدر واست می میرم واسه من تب می آنی ؟

حق دارم از این دل بی اعتنات خسته شدم

تو خودت منو نخواستی ، من گناهی ندارم

از دس اون چشای دور از وفات خسته شدم

شعر و اینجوری نوشتم آسی با خبر نشه

مثلا من از تو و خاطره هات خسته شدم
طبقه بندی: شعر،