تبلیغات
hOt
اشک شب 2

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

سلام ای بی وفا ، ای بی ترحم

سلام ای خنجرحرفای مردم

سلام ای آشنا با رنگ خونم

سلام ای دشمن زیبای جونم

بازم نامه میدم باسطر قرمز

آخه این بار شده من با تو هرگز

نمی خوام حالتو حتی بدونم

تعجب می کنی آره همونم

همونی که زمونی قلبشو باخت

همونی که از تو یک بت ، یک خدا ساخت

همونی که برات هرلحظه می مرد

که ذکر نامتو بی جون نمی برد

همونم که می گفتم نازنینم

بمیرم اما اشکاتو نبینم

همون که دست تو ، مهر لباش بود

اگه زانو نمی زد غم باهاش بود

حالا آروم نشستم روی زانوم

ولی دیگه گذشت اون حرفا ، خانوم

تعجب می کنی آره عجیبه

می خوام دورشم ازت خیلی غریبه

خیال کردی همیشه زیر پاتم ؟

بااین نامردیات بازم باهاتم ؟

برات کافی نبود حتی جوونیم ؟

تموم شد آره گم شد مهربونیم

دیگه هرچی کشیدم بسه دختر

نمی بینیم همو این خوبه ، بهتر

دیگه بسه برام هرچی کشیدم

فریبی بود که من از تو ندیدم

دروغی هست نگفته مونده باشه ؟

کسی هست توخیال تو نباشه ؟

عجب حتی دریغ از یک محبت

دریغ از یک سر سوزن صداقت

دریغ از یک نگاه عاشقونه

دریغ از یک سلام بی بهونه

نه نفرینت چرا ، این رسم ما نیست

اگر چه این چیزا درد شما نیست

گل بیتا چرا اخمات توهم شد ؟

چیه توهین به ذات محترم شد ؟

دیگه کوتاه کنم با یک خداحافظ

که عشق ما رسید به سد هرگز ؟

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
طبقه بندی: شعر،